Tarkoitus

Lapsen Aika Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa

• lasten, myös syntymättömien lasten, oikeutta terveellisiin ja turvallisiin kasvuolosuhteisiin
• lasten ja heidän vanhempiensa hyvää vuorovaikutusta
• perheväkivallasta kärsineiden ja muuten turvattomien lasten paranemista
• kriisitilanteissa olevien lapsiperheiden elämää

Vuonna  2003 Jyväskylässä perustetun yleishyödyllisen säätiön avustuksia on myönnetty vuosittain ennaltaehkäiseviin ja hoitaviin toimintoihin kuten toiminnallisiin ryhmiin, lasten leiri- ja retkeilytoimintaan, yksinhuoltajaperheiden virkistystapahtumiin, lasten etua koskeviin koulutustilaisuuksiin, avioliittotyöhön,  suora-apuna kriisiperheille ja uudenlaisiin tukimuotoihin.

Olemme kiinnostuneita erityisesti uusista innovatiivisista toimintamuodoista ja kokeiluista lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Säätiö ei toistaiseksi jaa apurahaa tutkimustyöhön.

Ihan uusi WordPress-sivusto