Hakemukset

Avustuksen hakeminen

Säätiöllä ei ole avustustoimintaa vuonna 2021 – emme siis ota hakemuksia tänä vuonna vastaan.

Säätiön avustustoiminta kohdennetaan vuonna 2020 Keski-Suomen alueen lasten ja perheiden hyväksi.

Lataa avustusten hakemuslomake seuraavista linkeistä: (Microsoft Office) doc tai (Open/LibreOffice) odt -muodossa.

Mikäli ilmenee ongelmia hakemuslomakkeen käyttämisessä tai haluat antaa siitä palautetta, ota yhteyttä: lapsenaikasaatio@kolumbus.fi

Huomioittehan, että lomakeella voi hakea avustusta vain yhteen kohteeseen. Jos haluatte hakea avustusta useampaan kohteeseen, tulee teidän täyttää useampi lomake.

 • Hakemus yhteystietoineen jätetään kirjallisena ja allekirjoitettuna säätiölle osoitteeseen:
  PL 49, 40101 Jyväskylä.
 • Lisäksi kopio hakemuksesta liitteineen tulee lähettää säätiölle sähköpostitse: lapsenaikasaatio@kolumbus.fi
  Ainoastaan sähköisesti lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Mikäli hakija haluaa liittää hakemukseensa lausunnon/suosituksen, tulee se lähettää antajan yhteystietoineen suoraan säätiölle. Allekirjoitetusta lausunnosta on käytävä ilmi tunnistetieto, kenen hakemukseen lausunto liittyy.

Säätiö voi tarvittaessa pyytää hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia lisätietoja hakijalta tai tarpeellisiksi katsomiltaan ulkopuolisilta tahoilta.

Hakemuksen käsittely

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset kerran vuodessa, helmi-maaliskuussa. Päätöksestä lähetetään tieto hakijalle. Avustus myönnetään harkinnan perusteella ja myönnetty summa voi olla haettua pienempi. Säätiö tekee maksetusta apurahasta verottajalle vuosi-ilmoituksen. Myönnetyt avustukset ilmoitetaan säätiön nettisivuilla.

Avustusta toimintaan myönnetään enintään kolme kertaa peräkkäin samalle hakijalle, ellei hakemukseen liity jotain erityistä esim. laaja yhteistyöhanke. Avustuksia myönnettäessä arvioidaan myös toimijalle myönnetty aikaisempien avustusten määrä.  Avustus voidaan harkinnan mukaan myöntää uudelleen hakijalle kahden välivuoden jälkeen.

Säätiöllä on lisäksi oikeus myöntää avustuksia akuuttiin kriisiapuun myös ilman hakemusta, jolloin avustuksen käyttö ei edellytä raportointia, ellei säätiön hallitus sitä erikseen pyydä.

kuvitus3

Raportointiohjeet

 • Avustuksen saajan on pyytämättä annettava riittävän yksityiskohtainen selvitys sen käytöstä myöntämisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä RAPORTOINTIOHJE: LAS_raportointiohje_avustukset
 • Säätiö edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa säätiölle myös ns. väliraportin syyskuun loppuun meneessä. Vapaamuotoisessa ja luonteeltaan varsin kevyessä väliraportissa on tietoa siitä, miten avustus on käytetty ja/tai mikä on jatkosuunnitelma avustuksen käyttöön. Raporttiin kirjataan rahasummat ja sanallinen kuvailu esim. toteutetun tapahtuman onnistumisesta. Raportti pyydetään toimittamaan sähköpostitse.
 • Mikäli rahoitus jatkuu useamman kalenterivuoden, on selvitys annettava pyytämättä vuosittain.
 • Säätiön hallitus käsittelee ja hyväksyy annetut selvitykset.
 • Tutkimus- tai muista julkaisuista (esim. artikkeli/väitöskirja) on toimitettava säätiölle alkuperäinen kappale. Hyvän tavan mukaista on mainita rahoittaja esim. julkaisun alkusanoissa.

Takaisinperintä

Mikäli hakija on antanut tahallisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon hakemuksessa tai selvityksessä tai mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, myönnetty avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin.

piirros4

Ihan uusi WordPress-sivusto